Personvern & cookies – Elyben

Personvern & cookies

Personvernpolicy
ELYBEN verner om din personlige integritet. Tilliten til våre besøkende og kunder er vår mest verdifulle ressurs, og ELYBEN legger derfor denne Personvernpolicyen som er utarbeidet i henhold til personopplysninglovens krav, til grunn for sin virksomhet. Personvernpolicyen forklarer hvordan ELYBEN samler inn og bruker dine personopplysninger. Policyen beskriver også dine rettigheter overfor ELYBEN og hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter. Dersom du har spørsmål til denne Personvernpolicyen eller til behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte ELYBEN. Det er viktig at du tar del i og forstår Personvernpolicyen og hvordan du kan påvirke bruken av dine personopplysninger.
Denne Personvernpolicyen gjelder for all informasjon som samles inn via ELYBEN hjemmeside elyben.com, også for deg som har registrert deg som medlem i ELYBEN lojalitetsprogram ( Elyben Points ).
I tillegg til denne policyen gjelder også kjøpsvilkår for kjøp på elyben.com, samt medlemsvilkår for Elyben Points      .
Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?
Elyben Company AS, org.nr.918 444 939  med adresse Søreidgrend 42,5251,Søreidgrend,Bergen ,Norge, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.


Hvilke personopplysninger behandler Elyben ?
Personopplysninger som du avgir til ELYBEN: Du kan komme til å gi ELYBEN informasjon om deg selv på flere måter, slik som ved kjøp på elyben.com, ved tegning av medlemskap i  Elyben Points , eller ved henvendelser til ELYBEN Kundeservice.

Person- og kontaktinformasjon slik som navn, fødselsdato, kjønn, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv; samt
Konto- og betalingsopplysninger (dog ikke kortnummer og CVC-kode) og fakturainformasjon, mv.
Personopplysninger som ELYBEN samler om deg: Når du anvender ELYBEN tjenester slik som ved kjøp på elyben.com, ved innmelding i Elyben Points eller når du kontakter ELYBEN Kundeservice.
Navn, fødselsdato, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv;Informasjon om varer og/eller tjenester som du har vist interesse for på elyben.com gjennom søk og klikk;
Informasjon om e-post fra ELYBEN åpnes og hva du klikker på i e-postmeldingen;
Dine ordre og din kjøpshistorikk som kunde, medlem og besøkende;
Samtale, e-post, chattefunksjon eller henvendelse via sosiale medier til ELYBEN Kundeservice;
Informasjon om din bruk av ELYBEN' tjenester, slik som svartid for sider, nedlastningsfeil, hvordan du åpnet og forlot tjenesten;Resultat fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser;Enhetsinformasjon slik som IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon om enheten og nettleserinnstillinger
Personopplysninger som ELYBEN innsamler fra tredjepart: I enkelte tilfeller bruker ELYBEN informasjon som mottas fra andre kilder, slik som ved oppdatering av adresseinformasjon fra ekstern adresseleverandør. Videre benyttes annonseringsnettverk, måleverktøy eller tredjeparter som hjelper oss eller dem til å forstå brukeratferd og preferanser. Eksempelvis kan en annonsør gi ELYBEN informasjon om hva som skjedde etter klikk på annonse, slik at ELYBEN skal kunne måle annonseeffektiviteten og bli mer relevante for deg som kunde.
Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av sensitive personopplysninger
 ELYBEN behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, eller for å utføre gjøremål etter ditt ønske før en avtale blir inngått:

For å bekrefte din identitet og verifisere dine person- og kontaktopplysninger;
For å administrere bestillingen fra deg og kundeforholdet, f.eks. for å gi deg informasjon, produkter og tjenester fra ELYBEN ;
For å kunne håndtere ditt medlemskap og brukerkonto i samsvar med medlemsvilkårene for POINTS ELY og forsendelser som for eksempel rabatt kupong;
For å kunne sende generelle tilbud og direktemarkedsføring i samsvar med medlemsvilkårene for Elyben Points
For å kunne gi deg en personlig tilpasset opplevelse, attraktive tilbud og kommunikasjon som er relevant for deg i samsvar med medlemsvilkårene for Elyben Points; samt
Gjennomføre analyser av opplysninger for å oppfylle ELYBEN forpliktelser i samsvar med medlemsvilkårene i Elyben Points.
ELYBEN behandler personopplysninger om deg av hensyn til etterlevelse av følgende rettslige forpliktelser:

For å følge relevant lovgivning og oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. krav i bokføringslov, produktansvar, forbrukervernlovgivning og krev om vern av personopplysninger i IT-systemer); samt
For å forhindre misbruk slik som bedrageri og identitetstyveri
ELYBEN behandler personopplysninger om deg med bakgrunn i en interesseavveining for følgende formål:

Om du ikke er medlem i Elyben Points, for å kunne sende tilbud og utøve direktemarkedsføring, generelle så vel som personlig tilpassede;
For kunde- og markedsanalyser, samt for å kunne forbedre og effektivisere våre tjenester overfor deg;
Gi deg kundeservice og hjelp som du behøver i forhold til våre tjenester;
For å kunne håndtere og gjennomføre deltagelse i eventuelle konkurranser og tilstelninger;
For å kunne evaluere, utvikle og forbedre selskapets tjenester, produkter og system for kundegruppen generelt; samt
For å forhindre misbruk av tjenesten, forhindre ulovlig innlogging, samt forebygge og anmelde forbrytelser mot selskapet.
 ELYBEN eller tredjeparts berettigede interesse for å kunne behandle personopplysninger om deg med støtte i en interesseavveining, er for å kunne tilby deg en bedre kundeopplevelse og gi deg service i form av ulike tjenester slik som tilpassede tilbud og kommunikasjon. I tillegg er det for at ELYBEN skal kunne analysere hvordan tjenestene anvendes for på den måten for å kunne gjøre forbedringer for deg som kunde. Videre er sikkerhet en legitim interesse for ELYBEN  .
Videre behandler ELYBEN dine personopplysninger av hensyn til å kunne sikre din identitet og oppdatere medlemsregisteret med din postadresse. Bruk av personopplysninger for sikker identitet er eneste garantien for å sikre at verdidokumenter som bonussjekker ikke havner i gale hender og benyttes av rett person.
Dersom du ikke utleverer personopplysninger til ELYBEN , har ELYBEN ikke muligheter til å gjennomføre avtale med, eller oppfylle Elyben forpliktelser overfor deg.


Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?
ELYBEN  kan komme til å utlevere eller dele dine personopplysninger med utvalgte tredjeparter som følger. Vi tar rimelige tekniske, organisatoriske og legale sikkerhetsforanstaltninger i samsvar med personvernlovgivningen for å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker måte der personopplysningene overføres eller deles med tredjepart.
Systemoperatører for CRM-system og oppgavebehandling. For å kunne håndtere  Elyben Points og personopplysninger som trengs for å administrere kundeforholdet og nå ut med tilbud til medlemmer i  Elyben Points.
Leverandører av adresseopplysninger, og trykkeri og distribusjon. ELYBEN benytter eksterne leverandører for automatisk håndtering og oppdatering av dine adresseopplysninger. Også leverandører som brukes er trykkeri og distribusjon.
Samarbeidspartnere som håndterer betaling. For å håndtere betalinger som foretas av ELYBEN kunder benyttes leverandører for å sikre at det skjer en rask og sikker betaling for deg.
Ved avhending. ELYBEN kan komme til å dele din informasjon med tredjeparter:
For det tilfellet at  ELYBEN selger eller kjøper virksomhet eller tilgang, kan ELYBEN komme til å utlevere dine personopplysninger til en potensiell selger eller kjøper av slike virksomhet eller tilgang; samt
Dersom ELYBEN eller en vesentlig del av  ELYBEN virksomhet erverves av en tredjepart, kan dine personopplysninger komme til å bli delt.
Hva  ELYBEN ikke kommer til å gjøre med dine personopplysninger:ELYBEN kommer ikke til å selge dine personopplysninger til en tredjepart uten din godkjenning.


Hvor behandler ELYBEN dine personopplysninger?
 ELYBEN og ELYBEN leverandører og samarbeidspartnere vil som hovedregel behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS- området. Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet utenfor EU/EØS-området med mindre det foreligger en beslutning fra EU-Kommisjonen som sier at vedkommende tredjeland tilfredsstiller et adekvat vernenivå eller har oppstilt tilfredsstillende sikkerhetstiltak for å sikre at dine rettigheter beskyttes. Eksempel på tilfredsstillende sikkerhetstiltak er godkjente standardavtaleklausuler, bindende forretningsinterne regler, eller Privacy Shield. Dersom du ønsker kopi av de sikkerhetstiltak som ELYBEN har vedtatt eller opplysninger om hvor disse gjøres tilgjengelig, kan du få dette ved å kontakteELYBEN på den måten som er angitt under Kontaktopplysninger.


Hvor lenge behandler ELYBEN dine personopplysninger?
 ELYBEN behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, og så lenge det er nødvendig i henhold til lovbestemt lagringstid. Når ELYBEN behandler dine data for andre formål enn våre kontraktsmessige forpliktelser, f.eks. ved oppfyllelse av de krav som fremgår bokførings- eller forbrukervernlovgivning, så behandler  data ELYBEN bare så lenge det er nødvendig for det respektive formålet. I de tilfeller  ELYBEN behandler dine personopplysninger i egenskap av en interesseavveining, så har du rett til å gjøre innvendinger mot behandling.
I samsvar med gjeldende rett har ELYBEN rett til å lagre dine kontaktopplysninger for direktemarkedsføring for en periode etter ditt kjøp eller etter at avtalen mellom oss er utløpt. Avtaleperioden vil avhenge av hva som omfattes av avtalen. ELYBEN kan derfor komme til å lagre dine kontaktopplysninger for å sende deg direktemarkedsføring i den aktuelle perioden i henhold til gjeldende personvernlovgivning, markedsføringslov og praksis.
Dersom/i tilfelle du har gitt til samtykke til å motta direktemarkedsføring, vil  ELYBEN behandle personopplysninger som er registrert for direktemarkedsføring inntil du melder deg av eller gir beskjed til ELYBEN om at du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring. Det kan du gjøre ved å kontakte Kundeservice eller som medlem på Min side på elyben.com.
Når du har registrert deg som medlem i  Elyben Points vil  ELYBEN behandle dine personopplysninger inntil du sier opp din konto hos ELYBEN eller på annen måte krever at ELYBEN sletter visse opplysninger. Vi sletter imidlertid alltid din konto dersom du har vært inaktiv i 24 måneder. Kjøpshistorikk fjernes uansett senest 24 måneder etter gjennomført kjøp.
Vi kan oppbevare dine personopplysninger lengre enn det som er angitt over i den grad ELYBEN har plikt til å gjøre det i henhold til lov, forskrift eller myndighetsbeslutning.


Hvordan beskytter  ELYBEN dine personopplysninger?
 ELYBEN tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves i henhold til loven for å påse at dine personopplysninger ikke blir manipulert, går tap eller ødelegges, eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner endres i takt med utvikling og forbedring av teknikken.
Dine rettigheter
I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få tilgang til opplysningene om deg som ELYBEN behandler. Eksempel på slike opplysninger er hvilke kategorier og spesifikke personopplysninger ELYBEN behandler, og til hvilke formål  ELYBEN vil bruke disse personopplysningene. Du har også rett til å kreve retting av feilaktige personopplysninger.
Du har rett til å begjære sletting eller begrensninger i dine personopplysninger, samt å komme med innvendinger mot ELYBEN behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er imidlertid ikke absolutte, eksempler på unntak fra retten til sletting er i de tilfeller personopplysningene er nødvendige for oppfyllelse av formålet, eller dersom det finnes en rettslig forpliktelse som innebærer at  ELYBEN må ta vare på disse personopplysningene. 
Du har dessuten i visse tilfeller rett til å få ut de personopplysninger som du har gitt til ELYBEN i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.
Du har også rett til når som helst å komme med innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger i en generell og personlig tilpassete direktemarkedsføring og kundeanalyse.
All kommunikasjon og samtlige tiltak som ELYBEN foretar seg vedrørende dine rettigheter gjøres kostnadsfritt. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige krav, forbeholder  ELYBEN seg retten til enten å kreve et rimelig gebyr som dekker administrative kostnader for å gi informasjonen, eller for å gjøre de tiltak som kreves, eller for ikke å imøtegå kravet.ELYBEN kontaktopplysninger fremgår av siste avsnitt i Personvernpolicyen.
Dersom du skulle ha innsigelser vedrørende ELYBEN behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Datatilsynet eller annen passende tilsynsmyndighet som fører tilsyn med foretakets håndtering av personopplysninger.
ELYBEN bruk av informasjonskapsler og lignende teknikker
 ELYBEN benytter informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker ("cookies") for å levere en skreddersydd og smidig onlineopplevelse og for å forbedre din opplevelse av ELYBEN tjenester. ELYBEN benytter cookies på elybn.com og i  ELYBEN tjenester. Her vil vi forklare hvordan ELYBEN bruker cookies og hvilke valg du kan gjøre med hensyn til disse.
Hva er cookies/informasjonskapsler?
Cookies er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall som sendes fra vår webserver og lagres på din webleser eller enhet. ELYBEN benytter seg av forskjellige cookies:Session cookies er en tilfeldig cookie som vil opphøre når du slår av din webleser eller enhet.
Varige cookies er cookies som blir liggende på din datamaskin inntil du fjerner dem eller at de går ut.
Førstehåndscookies bestemmes av den websiden du besøker.
Tredjepartscookies cookies bestemt av en tredjeparts hjemmeside. Hos ELYBEN benyttes disse i første omgang til analyser (f.eks. Google Analytics)
Lignende teknikker er teknikker som lagrer opplysninger på din webleser eller i din enhet på tilsvarende måte som cookies.
Bruk av Google Analytics
Som ledd i ELYBEN markedsføring analyserer ELYBEN  opplysninger knyttet til din bruk av elyben.com, din aktivitet på ELYBEN sider i sosiale medier. Ved hjelp av Google Analytics vil vi f.eks. kunne analysere din oppførsel av hensyn til å skape mer relevante annonser og tilbud for deg, samt utvikle ELYBEN produkter og tjenester. Videre brukes Google Analytics til å evaluere bruken av elyben.com for tjenester i tilknytning til nettsideaktivitet og internettbruk.
Hvorfor benytter ELYBEN cookies?
De cookies som ELYBEN benytter, forbedrer normalt de tjenester som ELYBEN tilbyr deg. Noen av ELYBEN tjenester krever cookies for å fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenestene for deg. ELYBEN benytter cookies for overordne analytisk informasjon om din bruk av ELYBEN tjenester. ELYBEN benytter cookies for å bevare funksjonelle innstillinger som språk og andre opplysninger.  ELYBEN benytter også cookies som gjør det mulig fo ELYBEN å stile relevant markedsføring til deg.
.
Mulighet til å styre bruken av cookies
Din webleser eller enhet gir deg muligheten til å endre innstillingene for bruken og omfanget av cookies. Gå til innstillingene for din webleser eller enhet for å lære mer om hvordan du endrer innstillingene for cookies. Et eksempel på hva du kan endre er blokkering av alle cookies, kun akseptere førstehåndscookies eller slette cookies når du slår av din webleser. Vær oppmerksom på at visse tjenester muligens ikke vil fungere dersom du blokkerer eller fjerner cookies.
Endringer i personvernsbestemmelsene
ELYBEN forbeholder seg retten til å endre personvernbestemmelsene. Endringer av vilkårene i bestemmelsen vil bli kunngjort på elyben.com en måned før endringene trer i kraft. 
ELYBEN kontaktopplysninger
Dersom du har spørsmål vedrørende Elyben håndtering av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve noen av de rettigheter du har i tilknytning til ELYBEN håndtering av personopplysninger, må du gjerne ta kontakt med  ELYBEN på den adresse som er angitt under. Dersom du ikke ønsker utsendelser eller kommunikasjon, kan du som medlem når som helst logge deg inn på Min side på elyben.com og avregistrere utsendelser eller kontakte ELYBEN Kundeservice. Du kan også melde deg ut ved bruk av samme kommunikasjonsmetode som ELYBEN har benyttet i kommunikasjonen med deg.

 

Klarnas betalingsmetoder

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

●Faktura

●Konto

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

Terms and Conditions
Klarnas betalingsmetoder

We use Omnisend as our email and marketing automation platform and your data will be transferred to the platform for processing in accordance with their Privacy Policy. 

 

 Personvernpolicy er sist oppdatert 26/11/2018

x

Welcome to the Loyalty Points Demo Store :-)

Sign up and receive 5000 pts to test out in our Store.

Earning and redeeming Elyben Points

$1
Earns you
5
$1
Redeems to
1

Ways you can earn

  • Product Purchase
  • Refer a friend
  • Share on social media

Learn more about our program